Kolekcja nasion rzepaku

INSPIRATION

THURE

ES ANISSE

HARRY
Krótka historia rzepaku

Zapraszamy do lektury historii rzepaku

Pierwsze wzmianki o uprawie rzepiku w Azji pochodzą sprzed 6000 lat. W Europie uprawa rzepaku rozpoczyna się w XIII wieku. Wtedy olej rzepakowy wykorzystuje się jako paliwo do lamp, by rozświetlić ciemne wieczory. W czasach pańszczyźnianych w Wielkopolsce olej rzepakowy wykorzystywano jako okrasę do twarogu, głównie w okresach postnych. Takie zastosowanie rzepaku sprawiły, że w Polsce siało się go raptem na 20 tysiącach hektarów. Było tak, gdyż nie znano dobrze zasad agrotechniki tej rośliny i także ze względu na czynniki antyżywieniowe zawarte w oleju rzepakowym: kwas erukowy i glukozynolany.


Wszystko zmieniło się w latach sześćdziesiątych XX wieku – w Kanadzie wyselekcjonowano linie pozbawioną kwasu erukowego, a w Polsce z jarej odmiany Bronowski zostały wyselekcjonowane genotypy o znacznie obniżonej zawartości glukozynolanów. Od 1995 r. w Polsce i Europie uprawia się tylko odmiany podwójnie ulepszone, tzw. dwuzerowe. Nowe odmiany spowodowały znaczący wzrost powierzchni uprawy rzepaku w Polsce i na świecie.


Ten sukces zachęcił hodowców do badań nad możliwościami wykorzystania efektu heterozji występującego w plonie nasion rzepaku. Dziś to właśnie odmiany mieszańcowe, dające sporo większe plony, zapewniają sukces rzepaku i dalszy wzrost powierzchni jego uprawy.

Postęp w agrotechnice, zmiany w strukturze zasiewów i zmiany klimatu stawiają przed hodowlą nowe zadania. Poszukuje się m.in. odmian tolerancyjnych na zmianę terminu siewu i na stres suszy w czasie wschodów. Z kolei ze względu na intensywne nawożenie azotem dla uzyskania dużego plonu konieczna jest hodowla odmian odpornych na wyleganie. Dla zapobiegania stratom w czasie pielęgnacji i zbioru poszukuje się odmian o bardziej optymalnym, niższym pokroju.


Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom polskich rolników, Agrosimex przygotował zupełnie nową kolekcję odmian do siewu w 2017 roku. Znajdą Państwo w tej kolekcji tradycyjną odmianę populacyjną i nowoczesne odmiany mieszańcowe, a wśród nich jedyną zarejestrowaną w Polsce odmianę o niskim pokroju.Ponieważ wybór odmiany i siew to dopiero początek, na naszej stronie internetowej zamieściliśmy również informacje o tym, jak i czym rzepak pielęgnować.Odmiany nasion

Kliknij na ikonę aby wyświetlić informacje szczegółowe dla każdej z odmian.

INSPIRATION

Z roku na rok lepsza

THURE

Piękny pokrój, obfity plon

ES ANISSE

Ekstremalnie wierna

HARRY

Największa siła odmiany populacyjnej

Kapitalne programy upraw


Wybór odpowiedniej odmiany dopasowane do możliwości glebowo-klimatycznych i technicznych gospodarstwa oraz terminowy i prawidłowo wykonany siew to główne czynniki warunkujące powodzenie uprawy rzepaku ozimego. Jednak rzepak jest uprawą, która od wschodów wymaga również intensywnej pielęgnacji. Wymaga ochrony przed chwastami, szkodnikami (w tym ślimakami) i chorobotwórczymi grzybami, ale też odwdzięcza się wielkością plonu za racjonalne nawożenie zarówno przez glebę (głównie NPK) jaki i przez liście (zwłaszcza borem).

Intensywna pielęgnacja rzepaku wymaga również stosowania produktów poprawiających funkcjonowanie gleby i aktywujących wzrost rośliny (w okresie jesiennym głównie korzenia), tzw. biostymulatorów. Wszystkie te zabiegi wykonywane około siewu i jesienią mają przygotować rzepak do wydania wysokiego plonu i do przetrwania zimy w dobrej kondycji.

Propozycje jesiennej pielęgnacji rzepaku zostały ujęte w trzy programy w zależności od intensywności pielęgnacji i ochrony: ekonomiczny, klasyczny i intensywny. Przyjęliśmy też zasadę, że niektóre z zabiegów muszą być wykonane i dlatego są one obecne w każdym wariancie.

Regiony działania naszych przedstawicieli

Zapraszamy do kontaktu

REGION I – ZACHODNIOPOMORSKI
Marcin Bock – Dyrektor regionu
tel.: 691 402 200
email: macin.bock@agrosimex.com.pl
REGION II – POMORSKI
Wojciech Szczerba – Dyrektor regionu
tel.: 727 407 200
email: wojciech.szczerba@agrosimex.com.pl
REGION III – PÓŁNOCNY
Adam Niksa – Dyrektor regionu Północ
tel.: 609 573 300
email: adam.niksa@agrosimex.com.pl
REGION IV – POŁUDNIOWO ZACHODNI
Maciej Mokrzan – Dyrektor regionu: Południowy zachód
tel.: 607 246 242
email: maciej.mokrzan@agrosimex.com.pl
REGION V – ŁÓDZKI
Krzysztof Patyk – Dyrektor regionu
tel.: 605 764 100
email: krzysztof.patyk@agrosimex.com.pl

Tomasz Byś – Z-ca Dyrektora Regionu
tel.: 887 025 800
email: tomasz.bys@agrosimex.com.pl
REGION VI – CENTRALNY
Andrzej Matysiak – Dyrektor kluczowych klientów
tel.: 518 011 977
email: andrzej.matysiak@agrosimex.com.pl

Gerard Każmierczak – Dyrektor kluczowych klientów
tel.: 518 011 973
email: gerard.kazmierczak@agrosimex.com.pl
REGION VII i VIII – POŁUDNIOWY WSCHÓD
Agnieszka Goldman – Dyrektor regionu: Południowy wschód
tel.: 508 225 919
email: agnieszka.goldman@agrosimex.com.pl

Zbigniew Kuśmierczyk – Dyrektor kluczowych klientów
tel.: 518 011 971
email: zbigniew.kusmierczyk@agrosimex.com.pl
REGION VII i VIII – POŁUDNIOWY WSCHÓD (GOSPODARSTWA ROLNICZE)
Przemysław Łochański – Dyrektor ds. Gospodarstw
tel.: 661 652 659
email: przemyslaw.lochanski@agrosimex.com.pl
REGION IX
Centrala w Golianach
tel.: (48) 66 80 471, 66 80 481
email: info@agrosimex.com.pl

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

 

Agrosimex Sp. z o.o.

Goliany 43

05-620 Błędów


Tel. (48) 66 80 840 
Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.